Çandeli PC-8312 Täze şahsyýet metal çeper lampa in engineeringenerçilik çilim

Gysga düşündiriş:

Çilim PC-8312

Ölçegi: uzynlygy 80/100/120/150 sm (düzülip bilner)
Amal: kesmek
Reňk: hrom örtük (düzülip bilner)
Watt: 40-90w
Material: poslamaýan polat
Boş ýer: 6-25 m
Programma: Restoran model otagy, bar hasaplaýjy, basgançak, dupleks villa sergi zaly


 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Çilim PC-8312

  Ölçegi: uzynlygy 80/100/120/150 sm (düzülip bilner)
  Amal: kesmek
  Reňk: hrom örtük (düzülip bilner)
  Watt: 40-90w
  Material: poslamaýan polat
  Boş ýer: 6-25 m
  Programma: Restoran model otagy, bar hasaplaýjy, basgançak, dupleks villa sergi zaly

  Täze şahsyýet metal çeper lampa in engineeringenerçilik çilim

  Çadyrlar öýüňize özüne çekiji Art Deco stilini hödürleýär.Döwrebapdan soňky bu ajaýyp çilim, döwrüň joşgunly atmosferasyny äsgermezlik edip, kümüşden ýasalan önümleri ulanýar.Birnäçe çilim çekilen aýna damjalary özüne çekiji yşykdan çykýar.

  Imalpyldawuk we ajaýyp, bu haýran galdyryjy döwrebap çilim, ýaşaýyş meýdanyňyzda hökman beýan eder.Tegelek siluetini alyp, açyk deprek kölegesini hödürleýär.Geometrik altyn tegelekler aýdyň kristal, şöhle saçýan altyn reňkli we içindäki şembradan ylham alýan 3 çyra (islenmedik) bilen islenýär, isleýän ýeriňiziň atmosferasyny güýçlendirýär.Metaldan ýasalan we aýdyň hrustal aksent, bu çeper deko çilimini naharhanaňyzy, myhman otagyňyzy, aşhanaňyzy we faýlyňyzy täzelemek üçin ajaýyp ussatlyk bilen ýerine ýetirýär.
  Düzülip bilinýän asma zynjyr: Bu altyn çilim çyrasy, 59-dan ybarat bolup, umumy sazlanyp bilinýän asma beýikligi üçin 11-den 67-e çenli.
  Dürli potolok uýgunlaşdyrylan: Bürünç altyn çilim, tekiz, eňňit we gümmezli potoloklar üçin uýgunlaşdyrylýar.Öçürip bolýan asma çyrasy: Bu hrustal asma çyra, şahsy giňişligiňiz üçin ajaýyp atmosfera döretmek üçin gabat gelýän dimmer wyklýuçateli (aýratyn satylýar) bilen doly öçürilip bilner.
  Easyönekeý gurnama: Altyn asylan yşyk gural, aňsat we çalt gurnamak üçin jikme-jik görkezmeleri we gurnama enjamlaryny öz içine alýar
  Çydamlylygy: Döwrebap yşyklandyryşyň berk metal gurluşy berkligi we berkligi üpjün edýär

    • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň