Meşhur Azatlyk heýkeli tarapyndan ylhamlanan “Flush Mounts SPWS-F009Liberty” täze Snooker wersiýasyny garşylaýar.Nahar otaglaryndan bilýard otaglaryna çenli iň oňat içerki dizaýn taslamalaryny ýagtylandyrmak üçin ýasalan ajaýyp dizaýn.Bürünç we hrustal aýna bilen ýasalan.

Gysga düşündiriş:

MATERIALLAR

Beden: Bürünç we Kristal aýna

STANDART FINISH

Beden: Altyn çaýylan

Agram

80 kg |176,4 litr

BULBS

20x g9 Halogen lampalar (40W max) * ABŞ goşulmaýar
Naprýa .eniýe: 220-240V

ÇIMKLENDIRMELER

H 60 sm |23,6 ”
L 160 sm |63 ”
D 50 sm |19,7 ”
Sord beýikligi: 100 sm bilen sazlap bolýar |39,37 ”


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Meşhur Azatlyk heýkeli bilen ylhamlanan “Azatlyk”, “Snooker” -iň täze görnüşini garşylaýar.Nahar otaglaryndan bilýard otaglaryna çenli iň oňat içerki dizaýn taslamalaryny ýagtylandyrmak üçin ýasalan ajaýyp dizaýn.Bürünç we hrustal aýna bilen ýasalan.

Gurmak aňsat, kanagatlanarly hyzmat - bu lampa geçdi
ŞahadatnamaBu kaşaň çilim çyranyň gurluşyny ýygnamak aňsat.Açyk görkezmeler we ähli gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, ony çalt we aňsat gurup bolýar.Ulag wagtynda bölekler zaýalanan ýa-da ýitirilen bolsa, çalşyp bolar.Bölekleri wagtynda çalyşmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Siziň kanagatlanmagyňyz iň möhüm meseledir.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, meseläni çözmek üçin siziň bilen işleşeris.

Flush Mounts SPWS-F009

MATERIALLAR

Beden: Bürünç we Kristal aýna

STANDART FINISH

Beden: Altyn çaýylan

Agram

80 kg |176,4 litr

BULBS

20x g9 Halogen lampalar (40W max) * ABŞ goşulmaýar
Naprýa .eniýe: 220-240V

ÇIMKLENDIRMELER

H 60 sm |23,6 ”
L 160 sm |63 ”
D 50 sm |19,7 ”
Sord beýikligi: 100 sm bilen sazlap bolýar |39,37 ”


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň