Çilim PC-8308 Çeper aýna çilim şahsyýeti çilim

Gysga düşündiriş:

Çilim PC-8308

Ölçegi: diametri 60/80/100/120 sm (düzülip bilner)
Amal: kesmek
Reňk: suratda görkezilişi ýaly (altyn / Chrome üçin bellik)
Watt: 30-50w
Material: poslamaýan polatdan + elde ýasalan aýna
Boş ýer: 8-35m
Programma: myhman otagy, naharhana, ýatylýan otag, model otagy, bar, basgançak, iki taraplaýyn villa sergi zaly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

O1CN016vF6ww1OQdvMDLBd3 _ !! 1747811700

Çilim PC-8308

Ölçegi: diametri 60/80/100/120 sm (düzülip bilner)
Amal: kesmek
Reňk: suratda görkezilişi ýaly (altyn / Chrome üçin bellik)
Watt: 30-50w
Material: poslamaýan polatdan + elde ýasalan aýna
Boş ýer: 8-35m
Programma: myhman otagy, naharhana, ýatylýan otag, model otagy, bar, basgançak, iki taraplaýyn villa sergi zaly

O1CN01VXnriw1OQdvF7ULhZ _ !! 0-element_pic

 

Bezeg stili, döwrebap we häsiýetli bezeg üçin laýyk dizaýn aýratynlyklaryny özüne çekýän aýna çilim.Bu döwrebap çilim, jaýyňyzy tekizlemek üçin tegelek dizaýna eýedir.
Düzülip bilinýän beýiklik-15 dýuým beýikligi 20 dýuým (takmynan 38,1 sm x 50,8 sm), zynjyryň uzynlygy: 39,4 dýuým (100.1 sm) (sazlap bolýar).
Lightagtylyk çeşmesi: 30-50W we ş.m. energiýa tygşytlaýan yşyk çeşmesini goldaň.

Döwrebap çilim giňişligiňizi giňeldip biler, enjamlaryňyzy açyp bezär.Restoran, myhman otagy, ýatylýan otag, gyzlar otagy, çagalar otagy, modeller, myhmanhanalar we ş.m. üçin örän amatly.

Bu çilim, önümleriňiziň berk we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan peýdalanyp, nusgawy we döwrebap elementleri we şem ýasamagyň täsirini birleşdirýär!

suratlandyryň
Kosmos hemra stansiýasynyň element çilimi öýüňizde şöhle saçýan nokada öwrülýär.Içki üstündäki potol lampasynyň içki ýüzi dört halkaly metal halka bilen çilime berkidildi.Aýratyn häsiýetli aýna, önüme özboluşly ýagtylyk effekti we kämilleşdirip biler.

 

O1CN018B4yiy1OQdvKSncru _ !! 1747811700

Çeper aýna çilim şahsyýeti çilim

 

Ölçegleri we ýagtylyk çeşmeleri

Otagyňyzy ajaýyp ýerleşdirmek üçin halaýan çilimiň ululygyny has kiçi ýa-da ulurak edip bileris.Netijede, dürli ululykdaky doly çilim “maşgala” bolup bilersiňiz.

Kristal we aýna bölekleriniň reňki

Çilimimiziň islendik kristal we aýna bölegini reňkläp bileris.Reňklemegiň iki esasy usuly bar.Birinjisi owadan şöhlelendiriji reňkleri döredýän, ýöne reňk mümkinçilikleri bilen çäklendirilen örtükdir.Köplenç ulanylýan örtülen reňkler tüsse çal, amber, konýak we şampan.Ikinji wariant, surat çekmek, otagyňyzdaky, haly, mebel, potolok we ş.m. reňkleriň islendik reňkine laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.

Kristal şekiller

Badam, maýatnik, damjalar, prizmalar, sekizburçluklar, raut toplary we has hrustal şekiller size elýeterlidir.Çiliňizi sazlamak we oňa özboluşly, şahsy täsir etmek üçin ulanyp boljak köp sanly kristal şekiller bar.

Metal bölekleriň gutarmagy

Çilimiň esasy metal bölekleri çarçuwanyň gurluşyny, potolok örtügini, zynjyry, şem saklaýjyny, şeýle hem birleşdiriji bölekleri öz içine alýar.Kristallara meňzeşlikde metal bölekleri gutarmagyň, elektroplatirlemegiň we boýamagyň iki esasy usuly bar.Metalyň islendik reňkine diýen ýaly ýetip bileris, ýöne metalyň iň adaty reňklerine altyn, hrom, gara, bürünç, çotga nikel, çotga bürünç we gadymy reňkler girýär.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň