គម្រោង

ធ្វើតាមសម័យកាលថ្មីនៃលំនៅដ្ឋានដើម្បីផ្គូផ្គងអ្នកកាន់តំណែងមុន ដឹងពីការលាយបញ្ចូលគ្នា និង sublimation និងការលាយបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតថ្មី សម្រេចបានបរិយាកាសលំហអាកាសដ៏ស្រស់ស្អាត។

អំពី​ពួក​យើង

ធ្វើតាមសម័យកាលថ្មីនៃលំនៅដ្ឋានដើម្បីផ្គូផ្គងអ្នកកាន់តំណែងមុន ដឹងពីការលាយបញ្ចូលគ្នា និង sublimation និងការលាយបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតថ្មី សម្រេចបានបរិយាកាសលំហអាកាសដ៏ស្រស់ស្អាត។
គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម (7)

ទុកសាររបស់អ្នក។

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង